Logo CYAGO, Oplossingen voor drogen en afblazen

Story

U bent hier:

Waarom OCS - Operation Clean Sweep?

Operation Clean Sweep banner
OCS

Uiteraard! Operation Clean Sweep (OCS) is een door de industrie geleid initiatief gericht op het verminderen van verlies van plastic korrels in de kunststofindustrie om te voorkomen dat ze in het milieu terechtkomen. De belangrijkste focus ligt op het hanteren van plastic harsen, waar kleine plastic korrels, ook wel granulaat, vlokken of poeders genoemd, kunnen ontsnappen naar het milieu en bijdragen aan de plasticvervuiling.

Het project omvat de implementatie van de beste praktijken om deze materialen in te sluiten, terug te winnen en op de juiste manier af te voeren om te voorkomen dat ze zeeafval worden. OCS biedt richtlijnen en aanbevelingen voor bedrijven om toe te passen in hun verwerkingsprocessen, waaronder de juiste opslag-, transport- en verwijderingsprocedures om verlies van plastic pellets te minimaliseren.

Door de principes van OCS toe te passen, kunnen bedrijven de plasticvervuiling helpen verminderen en ecosystemen beschermen.

Het programma benadrukt het belang van verantwoord omgaan met en beheren van plastic materialen om het milieu en dieren te beschermen.

Why does it fit into the programme of the 17 Sustainable Development Goals

Ja, het Operation Clean Sweep (OCS)-initiatief kan zeker worden gekoppeld aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's), met name SDG 14 - Leven in water en SDG 12 - Verantwoorde consumptie en productie.

SDG 14 - Het leven in water: OCS draagt bij aan de bescherming van oceanen, zeeën en het leven daarin door plastic vervuiling te verminderen. Door te voorkomen dat plastic korrels in waterwegen terechtkomen, helpt het het zeeleven en onderwaterecosystemen te beschermen.

SDG 12 - Verantwoorde consumptie en productie: Operatie Clean Sweep bevordert verantwoordelijkheid bij de productie en consumptie van plastic. Het benadrukt het belang van het minimaliseren van het verlies van plastic materialen tijdens productieprocessen en het verstandig gebruik van plastic om afval en vervuiling te verminderen.

Door plasticvervuiling aan te pakken en de circulaire economie te bevorderen, sluit OCS aan bij de bredere doelstellingen van duurzaamheid en het bevorderen van verantwoorde consumptie en productie, en het beschermen van ecosystemen en biodiversiteit, zoals uiteengezet in de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Sustainable Development Goals
OCTRON, Afblazen van pellets op vrachtwagens, CYAGO, Oplossingen voor drogen en afblazen

Waarom voldoen de OCTRON blow-off units voor vrachtwagens die plastic pellets vervoeren aan het OCS?

De OCTRON-afblaassystemen voor vrachtwagens die plastic pellets vervoeren, dragen op verschillende manieren bij aan de naleving van de OCS-principes (Operation Clean Sweep):

  1. Verspilling voorkomen: In veel gevallen blijven de daken, spatborden en chassis van vrachtwagens die bij de silo's worden geladen, bedekt met plastic pellets als gevolg van gemorste producten. Een afblaassysteem van OCTRON blaast deze korrels af en verzamelt ze voordat de vrachtwagens de weg opgaan.
  2. Voldoen aan OCS-richtlijnen: Het gebruik van dergelijke installaties is in overeenstemming met de Operation Clean Sweep-richtlijnen, die tot doel hebben het verlies van kunststofkorrels, -vlokken en -poeders in de kunststofindustrie tot een minimum te beperken. Door deze technologie te gebruiken, laten bedrijven zien dat ze zich inzetten voor een verantwoorde omgang met kunststof materialen.

Kortom, blow-off systemen helpen verspilling van plastic korrels te voorkomen en verminderen het risico op plastic vervuiling tijdens transport, wat in lijn is met de doelstellingen van OCS om de impact van plastic op het milieu te verminderen.

Hoe helpt CYAGO hierbij?

CYAGO wil samenwerken en betrokken zijn bij de inspanningen die de kunststofindustrie levert om de OCS-richtlijnen toe te passen. CYAGO wil bijdragen aan het verminderen van plasticvervuiling en wil de doelstellingen van OCS ondersteunen. De OCTRON -afblaasinstallaties voor vrachtwagens zijn zo ontworpen dat er geen gemorste plastickorrels de afblaastunnel verlaten, ZERO WASTE. In samenspraak met de klant worden de opties bepaalt zodat hun OCTRON-tunnel voldoet aan hun implementatie van de OCS-richtlijnen. Zo is iedereen tevreden, het milieu, de maatschappij, de klant en wij, CYAGO NV.

OCTRON, Afblazen van pellets op vrachtwagens, CYAGO, Oplossingen voor drogen en afblazen

We zijn trots dat sommige firma's reeds hun verantwoordelijkheid hebben opgenomen.

Deze artikels zagen we onlangs in de media verschijnen. 

Let your drying or blowing needs
become our goal

Yobo symboliseert onze toewijding, onze ijver en onze passie. ("You Only Blow Once")

Onze oplossingen

Content