Skip to main content

Importance of drying during production

At a certain point, every production process encounters the problem of moisture. The causes of moisture can vary widely and the consequences of moisture are often very different. However, the solution always comes down to the same thing: remove as much moisture as possible. The integration of a Ronair drying or blow-off solution can save you a lot of time, energy and money.

CYAGO is your drying specialist and develops a solution tailored to your needs. We would like to discuss the importance of drying in the context of our experiences. Why can drying be important to you?

Possible causes of moisture?

The causes of moisture formation can vary widely. Our experience shows that these causes can be divided into three broad categories:

1. Cooling. Many products are cooled. Often as the last step in a sterilization or pasteurization process. Water is often used for this purpose, leaving water droplets on the product. For example: ready meals, cans, pet food, ... . Other examples are extrusion of plastics or rubbers, ... .

2. Cleaning. After production, the products are often cleaned, washed or rinsed. Once again, water droplets remain behind. For example: beer, jam, sauces, soft drinks, ... .

3. Steam.  To sleeve products, they are often placed in a steam tunnel. The excess water must be removed. For example: fruit juices, ... .

Possible problems due to moisture?

Vervuilde omgeving

Allereerst zorgt vocht voor vervuiling van de ruimte waarin het productieproces plaats vindt. Vocht is immers moeilijk te controleren. Vooral in plaatsen waar hygiëne van groot belang is, kan (vervuild) water de hele omgeving vies, smerig en gevaarlijk (glad) maken.

Uitgelopen inkt

Op vochtige producten kan er niet geprint worden. Vele producten vereisen een productiedatum of houdbaarheidsdatum. Zolang het product nog vochtig is, zullen de  inkjetcodes uitlopen en onleesbaar worden.

Niet-klevende etiketten

Ook indien je etiketten of labels wil kleven op de producten, zal dit niet lukken zolang ze vochtig zijn. De lijm van de etiketten kan alleen kleven op volledig droge oppervlakten.

Beschadigde machines

Vele (verpakking)machines zijn immers niet bestand tegen water. Natte producten kunnen vocht achterlaten in je machine waardoor het sneller stuk gaat.

Schimmelvorming

Voeding wordt vaak in plastiek verpakt. Als het product nog nat is dan verdampt het vocht en kan er zich schimmel vormen.

Scheurend karton

Een andere vaak gebruikte manier van verpakken is karton. Ook karton is niet bestand tegen water en gaat vaak scheuren als het nat wordt.

Falende controleapparatuur

Productieprocessen worden vaak op verschillend momenten en op verschillende parameters gecontroleerd (zoals snelheid, gewicht…). De camera’s, meetcellen en andere apparatuur die hiervoor gebruikt worden, functioneren meestal niet naar behoren wanneer het product nog bedekt is met waterdruppels of kunnen schade oplopen.